ALBERTO LEZACA
     
   
 
   
    Info:
    News
  Bio
    Links
    Contact
     
1
1
En-re
 
1
1    
1    
En-re, 2004. Camila Corredor, Alberto Lezaca. 
Experimental video-game. Interactive video, Video still. Dimensions variable
   
1
1   1
1    

 

   
1
1    
1    

En-re, 2004. Experimental video-game. Interactive video, Video still. Dimensions variable

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004. Experimental video-game. Interactive video, Video still. Dimensions variable

   
1
1   1
1    

 

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1   1
1    

 

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004. Experimental video-game. Interactive video, Video still. Dimensions variable

   
1
1   1
1    

 

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1   1
1    

 

   
1
1    
1    

En-re, 2004. Experimental video-game. Interactive video, Video still. Dimensions variable

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1   1
1    

 

   
1
1   1
1    

 

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1   1
1    

 

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004. Experimental video-game. Interactive video, Video still. Dimensions variable

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004

   
1
1    
1    

En-re, 2004. Experimental video-game. Interactive video, Video still. Dimensions variable

   
1
1   1
1    

 

   
1
1    
1    

En-re, 2004. Experimental video-game. Interactive video, Video still. Dimensions variable

   
11